20%
تخفیف

دوره ی مقدماتی تولید محتوای الکترونیکی با StoryLine3

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان
این دوره شامل قسمت مقدماتی برنامه ی استوری لاین 3 می باشد. برای یادگیری بهتر مدت زمان همه ی ویدیوها…
48
199,000 تومان

100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی

1.00 1 رای
49,500 تومان
نرم افزار  آموزشی ١٠٠ برنامه و بازی آموزشی سنجاب برای ریاضی پایه ی ششم ابتدایی تهیه و تولید شده است…
277
49,500 تومان

100 برنامه و بازی آموزشی پایه پنجم ابتدایی

بدون امتیاز 0 رای
49,500 تومان
نرم افزار  آموزشی ١٠٠ برنامه و بازی آموزشی سنجاب برای ریاضی پایه ی پنجم ابتدایی تهیه و تولید شده است…
282
49,500 تومان

100 برنامه و بازی آموزشی پایه چهارم ابتدایی

نرم افزار  آموزشی ١٠٠ برنامه و بازی آموزشی سنجاب برای ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی تهیه و تولید شده است…
269
49,500 تومان

100 برنامه و بازی آموزشی پایه سوم ابتدایی

1.00 1 رای
49,500 تومان
نرم افزار  آموزشی ١٠٠ برنامه و بازی آموزشی سنجاب برای ریاضی پایه ی سوم ابتدایی تهیه و تولید شده است…
314
49,500 تومان

100 برنامه و بازی آموزشی پایه دوم ابتدایی

نرم افزار  آموزشی ١٠٠ برنامه و بازی آموزشی سنجاب برای ریاضی پایه ی دوم ابتدایی تهیه و تولید شده است…
275
49,500 تومان

100 برنامه و بازی آموزشی پایه اول ابتدایی

2.00 1 رای
49,500 تومان
نرم افزار  آموزشی ١٠٠ برنامه و بازی آموزشی سنجاب برای ریاضی پایه ی اول ابتدایی تهیه و تولید شده است…
322
49,500 تومان