معلم آموز

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

آموزش ساخت محتوای الکترونیکی

9 دوره آموزشی
5762 دانشجو
4126 فارغ التحصیل
42 ساعت آموزش
77
1,198,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
299,000 تومان
56
299,000 تومان
100%
تخفیف
3,467
199000 – رایگان!
261
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
274
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
258
24,500 تومان
293
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
267
24,500 تومان
318
24,500 تومان
275
289,000 تومان
آموزش تولید محتوای الکترونیکی
100%
تخفیف
344
189,000 تومان
283
179,000 تومان