معلم آموز

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

آموزش ساخت محتوای الکترونیکی

9 دوره آموزشی
5762 دانشجو
4126 فارغ التحصیل
42 ساعت آموزش
20%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان
48
199,000 تومان
80
1,198,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
299,000 تومان
59
299,000 تومان
100%
تخفیف
3,499
199000 – رایگان!
277
49,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
49,500 تومان
282
49,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
49,500 تومان
269
49,500 تومان
314
49,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
49,500 تومان
275
49,500 تومان
322
49,500 تومان
278
289,000 تومان
348
189,000 تومان
285
179,000 تومان