معلم آموز

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

آموزش ساخت محتوای الکترونیکی

9 دوره آموزشی
5762 دانشجو
4126 فارغ التحصیل
42 ساعت آموزش
60%
تخفیف
5.00 1 رای
479,000 تومان
61
479,000 تومان
60%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
119,000 تومان
54
119,000 تومان
100%
تخفیف
3,419
199000 – رایگان!
60%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
9,900 تومان
251
9,900 تومان
60%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
9,900 تومان
257
9,900 تومان
60%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
9,900 تومان
252
9,900 تومان
60%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
9,900 تومان
276
9,900 تومان
60%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
9,900 تومان
255
9,900 تومان
60%
تخفیف
2.00 1 رای
9,900 تومان
313
9,900 تومان
60%
تخفیف
314
19,500 تومان
60%
تخفیف
5.00 1 رای
116,000 تومان
275
116,000 تومان
آموزش تولید محتوای الکترونیکی
100%
تخفیف
60%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
76,000 تومان
342
76,000 تومان
60%
تخفیف
281
72,000 تومان
60%
تخفیف
436
59,000 تومان