معلم آموز

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

آموزش ساخت محتوای الکترونیکی

7 دوره آموزشی
4600 دانشجو
3400 فارغ التحصیل
32 ساعت آموزش

دوره های پرطرفدار

آموزش ساخت محتوای الکترونیکی
100%
تخفیف
2,916
199000 – رایگان!
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
42
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
50
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
42
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
62
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
51
24,500 تومان
107
24,500 تومان
66
289,000 تومان
آموزش تولید محتوای الکترونیکی
100%
تخفیف
111
189,000 تومان
72
179,000 تومان