معلم آموز

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

آموزش ساخت محتوای الکترونیکی

9 دوره آموزشی
5762 دانشجو
4126 فارغ التحصیل
42 ساعت آموزش
50%
تخفیف
5.00 1 رای
599,000 تومان
48
599,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
299,000 تومان
53
299,000 تومان
100%
تخفیف
3,382
199000 – رایگان!
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
251
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
257
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
250
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
275
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
255
24,500 تومان
313
24,500 تومان
275
289,000 تومان
آموزش تولید محتوای الکترونیکی
100%
تخفیف
341
189,000 تومان
281
179,000 تومان