معلم آموز

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

آموزش ساخت محتوای الکترونیکی

8 دوره آموزشی
5267 دانشجو
3945 فارغ التحصیل
38 ساعت آموزش
بدون امتیاز 0 رای
299,000 تومان
45
299,000 تومان
100%
تخفیف
3,319
199000 – رایگان!
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
247
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
253
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
247
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
272
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
255
24,500 تومان
309
24,500 تومان
270
289,000 تومان
آموزش تولید محتوای الکترونیکی
100%
تخفیف
332
189,000 تومان
277
179,000 تومان