معلم آموز

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

آموزش ساخت محتوای الکترونیکی

8 دوره آموزشی
5267 دانشجو
3945 فارغ التحصیل
38 ساعت آموزش
40%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
299,000 تومان 179,000 تومان
40
299,000 تومان 179,000 تومان
100%
تخفیف
3,306
199000 – رایگان!
60%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان 9,900 تومان
246
24,500 تومان 9,900 تومان
60%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان 9,900 تومان
252
24,500 تومان 9,900 تومان
60%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان 9,900 تومان
246
24,500 تومان 9,900 تومان
60%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان 9,900 تومان
271
24,500 تومان 9,900 تومان
60%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان 9,900 تومان
255
24,500 تومان 9,900 تومان
60%
تخفیف
2.00 1 رای
24,500 تومان 9,900 تومان
309
24,500 تومان 9,900 تومان
41%
تخفیف
296
49,000 تومان 29,000 تومان
41%
تخفیف
5.00 1 رای
289,000 تومان 171,000 تومان
268
289,000 تومان 171,000 تومان
آموزش تولید محتوای الکترونیکی
100%
تخفیف
40%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
189,000 تومان 113,000 تومان
327
189,000 تومان 113,000 تومان
40%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
179,000 تومان 107,000 تومان
276
179,000 تومان 107,000 تومان
40%
تخفیف
414
149,000 تومان 89,000 تومان