معلم آموز

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

آموزش ساخت محتوای الکترونیکی

9 دوره آموزشی
5762 دانشجو
4126 فارغ التحصیل
42 ساعت آموزش
76
1,198,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
299,000 تومان
56
299,000 تومان
100%
تخفیف
3,465
199000 – رایگان!
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
258
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
272
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
256
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
291
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
265
24,500 تومان
315
24,500 تومان
275
289,000 تومان
آموزش تولید محتوای الکترونیکی
100%
تخفیف
344
189,000 تومان
283
179,000 تومان