معلم آموز

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

آموزش ساخت محتوای الکترونیکی

9 دوره آموزشی
5762 دانشجو
4126 فارغ التحصیل
42 ساعت آموزش
78
1,198,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
299,000 تومان
58
299,000 تومان
100%
تخفیف
3,473
199000 – رایگان!
270
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
277
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
266
24,500 تومان
301
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
270
24,500 تومان
319
24,500 تومان
276
289,000 تومان
آموزش تولید محتوای الکترونیکی
100%
تخفیف
347
189,000 تومان
284
179,000 تومان