معلم آموز

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

آموزش ساخت محتوای الکترونیکی

9 دوره آموزشی
5762 دانشجو
4126 فارغ التحصیل
42 ساعت آموزش
دوره ی تولید محتوا با استوری لاین 3
20%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
960,000 تومان
26
960,000 تومان
79
1,198,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
299,000 تومان
58
299,000 تومان
100%
تخفیف
3,483
199000 – رایگان!
272
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
278
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
266
24,500 تومان
310
24,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
273
24,500 تومان
320
24,500 تومان
276
289,000 تومان
آموزش تولید محتوای الکترونیکی
100%
تخفیف
347
189,000 تومان
284
179,000 تومان